Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
  Календар  

Важни дати за учебната 2019/2020:

Училищетото и ръководната организация запазва правото на промени в посочените дати при необходимост.

13 Септември 2020 Родителска среща по Zoom 
20 Септември 2020 Първи учебен ден
20 Декември 2020 Коледно тържество
27 Декември 2020 Ваканция
3 Януари 2021 Ваканция
2 Май 2021 Великден  (неучебен ден)           
9 Май 2021 Тестове
16 Май 2021 Последен учебен ден
23 Май 2021 Тържество